Obsah dokumentace


[odkaz]

Pro studenty

[odkaz]

Příručka studenta

Česky, 15 stran

Stručný návod pro všechny uživatele, kteří se pomocí Learnis LMS vzdělávají.

Stáhnout PDF [0,77 MB]

[odkaz]

Výukové video Studentská sekce

Poznámka: Videa obsahují titulky anglickém jazyce. Pro jejich lokalizaci do češtiny prosím použijte funkci překladu v YouTube přehrávači.

[odkaz]

Požadavky na použití

K používání Learnis LMS stačí pouze webový prohlížeč a připojení k internetu.

I když jsou naše aplikace testovány ve všech majoritních prohlížečích, pro optimální uživatelskou zkušenost doporučujeme použít aktuální verzi prohlížeče Chrome nebo Firefox.


[odkaz]

Pro trenéry

[odkaz]

Příručka trenéra

Česky, 44 stran

Manuál pro seznámení se s aplikací a její běžné používání z pohledu tvůrce e-learningového obsahu a trenéra.

Stáhnout PDF [2,11 MB]

[odkaz]

Výuková videa pro trenéry

Celkem cca 40 minut screencastů pro tvůrce obsahu, trenéry a správce e-learningového vzdělávání Vás provede všemi aspekty vzdělávání pomocí Learnis LMS®.

Playlist:

 1. Tvorba kurzů
 2. Importování SCORM a PowerPoint
 3. Uživatelé a správa oprávnění
 4. Testování znalostí
 5. Certifikáty
 6. Reporty
 7. Vlastní dashboardy

[odkaz]

Vzor CSV souboru pro import studentů

Stáhnout CSV [0,05 MB]

[odkaz]

Testovací SCORM balíčky

Stáhněte si archiv s testovacími SCORM balíčky pro import do kurzů do Learnis.

Stáhnout ZIP [69,60 MB]


[odkaz]

Pro správce

[odkaz]

Úprava tématu Standard

Připravili jsme pro Vás názorného průvodce, který vás seznámí se standardními možnostmi úpravy vzhledu. Díky přehledné grafice přesně zjistíte, jaké úpravy je možné provést v rámci hostovaného řešení.

Definice možných úprav

Standardní úprava grafiky se vztahuje pouze na Training site (studentskou část e-learningu) a obsahuje pouze úpravy CSS stylů a obrázků. V žádném případě se nejedná o úpravu chování (logiky) aplikace.

Podrobný popis jednotlivých částí designu (body 1-10), zahrnutých v úpravě "Standard", najdete pod obrázkem.

Pro zobrazení náhledu ve velikosti 1:1, klikněte prosím na obrázek.

Pošlete nám podklady

 1. vaše vlastní logo, ve variantě vhodné vzhledem ke zvolenému pozadí hlavičky
 2. Banner (loga ESF a pod.) nebo jiná grafika ve spodní části - možno skrýt
 3. Možnost úpravy textu na přihlašovací obrazovce
 4. Výběr písma použitého v celé Training Site (více viz "Typy písma") a výběr barvy základního textu
  - výchozí barva je černá; POZOR při změně doporučujeme použít dostatečně tmavé písmo kvůli dobrému kontrastu a čitelnosti!
 5. vaše primární barva - POZOR, doporučujeme použít tmavou barvu kvůli dobrému kontrastu a čitelnosti!
 6. vaše sekundární barva - volitelně; POZOR, doporučujeme použít světlou barvu kvůli čitelnosti; pokud není, doladit náš grafik
 7. Barva odkazů - POZOR, doporučujeme použít dostatečně tmavou barvu kvůli dobrému kontrastu a čitelnosti!
 8. Pozadí stránky - barva, barevný přechod nebo obrázek - POZOR, v případě použití obrázku doporučujeme zvolit motiv vhodný jako pozadí!
 9. Pozadí hlavičky - barva, barevný přechod nebo obrázek - POZOR, v případě použití obrázku doporučujeme zvolit motiv vhodný pod logo a text!
 10. Layout - pokud tvoříte vlastní grafický návrh, grafik musí bezpodmínečně dodržet použitý grid systém (parametry: 984px wide, 12 columns, margin left 12px, margin right: 12px)

Typy písma

Standardně je možné si vybrat za následujícíh fontů:

Patková písma:

Font 1) Georgia, serif
Font 2) "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
Font 3) "Times New Roman", Times, serif

Bezpatková:

Font 4) Arial, Helvetica, sans-serif (...........výchozí volba)
Font 5) "Arial Black", Gadget, sans-serif
Font 6) "Comic Sans MS", cursive, sans-serif
Font 7) Impact, Charcoal, sans-serif
Font 8) "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
Font 9) Tahoma, Geneva, sans-serif
Font 10) "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
Font 11) Verdana, Geneva, sans-serif

Monospace:

Font 12) "Courier New", Courier, monospace
Font 13) "Lucida Console", Monaco, monospace

Náhled písem viz obrázek, nebo naživo zde.

Co není zahrnuto ve standardu

V žádném případě nelze upravovat chování (logiku) aplikace. Úprava grafiky "Standard" se také nevztahuje na jakékoliv úpravy mimo e-learningovou část (Studentská sekce - Training Site). Nelze tedy upravovat administraci aplikace, databázové schéma, instalační proces, I/O moduly, webparty, parametry spouštění automatizovaných akcí a jinak upravovoat jakýkoliv další programový kód. Tyto úpravy se též v žádném případě nevztahují na infrastrukturu (např. Netventic Account) a související backend systémy.

Proč nelze provádět určité typy úprav?

Rozsah úprav aplikace je nutné udržet v předem daných mantinelech. Důvodem není v žádném případě to, že bychom nechtěli dané úpravy provést, ale fakt, že v případě pronájmu e-learningu formou SaaS, máme jako provozovatel služby povinnost poskytovat celoživotní aktualizace aplikace zahrnuté v ceně pronájmu. Abychom byli schopni tyto garantované zásahy provádět, je rozsah customizací omezen pouze na určité podporované situace.

Lze aplikaci upravit nad rámec standardního rozsahu?

Ano, samozřejmě. Jakékoliv úpravy nad rámec standardního rozsahu však mohou znamenat vývoj na míru a následnou nemožnost aplikaci automaticky aktualizovat. Tyto úpravy a jejich dopad je nutné posoudit na základě provedené analýzy, která nám umožní navrhnout další vhodný postup.

Doporučujeme také zvážit možnost provozu na vlastním serveru (stažitelná verze). Pak si můžete upravit téma vlastními silami a bez omezení.

[odkaz]

Hromadný e-mailing

Umožní rozesílání hromadných e-mailů: pozvánky do kurzů, upozornění na expirace certifikátů, avíza o zahájení a ukončení kurzu nebo vaše vlastní zprávy bez omezení jejich množství či jiných omezení (nastavení poštovních serverů) na straně Netventic.

Tato funkcionalita vyžaduje externí SMTP server dle specifikace.

Základní informace

V rámci standardních cloudových služeb pronájmu LMS systému je nabízena služba Rozesílání standardních systémových notifikací. Mezi tyto patří: registrace nového uživatele, reset hesla/zapomenuté heslo, reporting, popř. kontaktní formulář. Tyto zprávy jsou rozesílány z adresy support@netventic.com.

V případě požadavku na funkcionalitu Hromadný e-mailing, je aktivována podpora externího SMTP serveru, který bude použit pro odesílání všech zpráv (včetně standardních systémových notifikací).

Veškeré zprávy jsou následně rozesílány z vašeho e-mailu.
Poznámka: Systém podporuje pouze jednu vlastní e-mailovou adresu.

Důležité: Netventic nenabízí služby provozování e-mailových serverů a/nebo poskytování SMTP pro hromadné e-mailové rozesílky (hromadný e-mailing, mass mailing, nebo e-mail marketing).

Požadavky na SMTP server

SMTP musí odpovídat specifikaci:

 1. Server musí být nakonfigurován tak, aby podporoval SSL/TLS autentizaci pomocí uživatelského jména a hesla.
 2. Server musí být musí být dostupný veřejně na internetu.

Údaje pro konfiguraci externího SMTP

Pro konfiguraci externího SMTP serveru na straně LMS systému prosíme dodat následující:

SMTP host SMTP server host name (např.: smtp.google.com)
SMTP port Číslo portu SMTP serveru (např.: 465)
SMTP username Uživatelské jméno pro autentizaci
SMTP password Heslo pro autentizaci
E-mail address E-mailová adresa, ze které budou zprávy odesílány (From).
Poznámka: SMTP server by mě být korektně nastaven aby umožnil odesílání z této adresy a aby se snížila možnost označovaní e-mailů jako spam.

Jak získat vlastní SMTP

Pokud nemáte vlastní SMTP server dle spcifikace, máte v zásadě tyto možnosti jak jej získat od třetí strany:

Použít freemail SMTP

SMTP server je možné získat zdarma, například:

 • Seznam.cz Mail
 • Gmail (Google)
  E-mail na google lze provozovat s vlastní doménou (v rámci Google Apps)
  https://www.gmail.com/intl/cs/mail/help/work.html
  https://www.google.cz/intx/cs/work/apps/business/
  Řešením tedy je založit e-mail např. ve tvaru firma-elearning@seznam.cz, firma-elearning@gmail.com a ten použít pro odesílání zpráv z e-learningu.
Použít placený SMTP / službu

Poskytovalů je mnoho, například:

 • Český hosting - http://www.cesky-hosting.cz/
  V rámci jejich webhostingu nabízí SMTP pro neomezený počet e-mailů, antispam, antivir
  Podporuje vlastní doménu klienta.
  Jedná se o plnohodnoté vedení e-mailů (webmail, smtp, pop, imap,...)
  Nevýhodou je nutnost přidání DNS záznamu na mailové servery Č-H - 2x typ MX (zákazník tedy musí mít možnost tuto operaci provést)
 • AWS SES - http://aws.amazon.com/ses/
  Endpoint SESu je možné napárovat k individuální instanci Learnis LMS v cloudu.
  Nevýhodou je nutnost ověření domény klineta pomocí speciálních DNS záznamů (zákazník tedy musí mít možnost tuto operaci provést). Dokumentace zde: http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/verify-domains.html
  Účet SES si můžete vést přímo sami, nebo jej po dohodě povede Netventic a bude poskytnut jako služba (pro detaily nás kontaktujte).
  Pozor - nejedná se o plnohodnotný e-mail, je to pouze o službu na rozesílání mass mailů.

Tyto služby / poskytovatelé jsou podporovány, ale budou fungovat i jiné, nastavené dle specifikace.

Pokud nemůžete přidat / měnit DNS záznamy nebo nechcete / nemůžete nastavit e-maily na vaší doméně, nabízí se možnost zřídit speciální doménu pro e-learning např. ve tvaru www.firma-elearning.cz a ověřit / napojit na e-mailové servery tuto doménu. Získáte tak i doménu, kterou může použít pro provoz e-learningu.

Proč potřebuji vyhrazený účet AWS SES?

Služba AWS SES obsahuje a používá několik opatření proti spamerům, které jsou obsaženy v zásadách služby. V případě porušení zásad služby AWS SES ze strany libovolného klienta by mohlo dojít k blokaci rozesílek ostatních klientů služby Netventic. Více v dokumentaci SES: http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/Welcome.html

[odkaz]

Changelog

Přehled změn provedených v jednotlivých verzích.

Zobrazit

[odkaz]

Použité technologie

Celý systém je postaven na osvědčených a výkonných opensource serverových technologiích PHP, PostgreSQL a také moderním frontendu s využitím AJAX. Díky tomu lze Learnis LMS nasadit nasadit na nejrůznější serverové platformy (různé distrubuce Linux, Windows Server,...) a provozovat v libovolném cloudu nebo na vlastním "železe".

Doporučený stack:

Debian 7 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2008 R2
Apache 2.2
PHP 5.4
PostgreSQL 9.3

[odkaz]

Příručka správce serveru

Anglicky, 54 stran

Požadavky aplikace na konfiguraci serveru, postup instalace aplikace na operační systém Linux i Windows Server, aktivace licence, HW požadavky a report výkonu aplikace na různých HW konfiguracích.

Stáhnout PDF [1,79 MB]

[odkaz]

Video instalace Learnis LMS na Windows Server

Sada výukových videí, které Vás seznámí s konfigurací serverového prostředí, instalací a údržbou aplikace.

Playlist obsahuje 4 videa (celkem 11 minut)

 1. Instalace základního software pro běh na Windows
 2. Instalace aplikace
 3. Instalace dodatečného software pro běh na Windows - konverze z PPT do PNG
 4. Instalace dodatečného software pro běh na Windows - Task Scheduler a Sendmail

Poznámka: Videa obsahují titulky anglickém jazyce. Pro jejich lokalizaci do češtiny prosím použijte funkci překladu v YouTube přehrávači.