Společné

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti našich služeb ("služby Edjet"), včetně:

 • aplikace a weby (Edjet LMS, Edjet Training, Edjet Account, Edjet Support, veřejné webové stránky produktů),
 • digitální obsah (Edjet Courses),
 • integrované služby (například kurz Edjet.com vložený do aplikací nebo stránek jiných společností).

Mnohé z těchto služeb zahrnují také obsah, který můžete streamovat nebo s ním komunikovat.

Opatření na podporu přístupnosti

Společnost Netventic Technologies s.r.o. přijímá následující opatření k zajištění přístupnosti služeb Edjet:

 • Zahrnout přístupnost do všech našich interních zásad.
 • Začlenit přístupnost do našich postupů při zadávání veřejných zakázek.
 • Přiřaďte jasné cíle a odpovědnosti v oblasti přístupnosti.
 • Používejte formální metody zajištění kvality přístupnosti.

Stav shody

Pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG) definují požadavky na návrháře a vývojáře, aby zlepšili přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Definuje tři úrovně shody: Úroveň A, úroveň AA a úroveň AAA. Služby Edjet jsou v souladu s WCAG 2.1 úrovně AA.

Zpětná vazba

Uvítáme vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti služeb společnosti Edjet. Na zpětnou vazbu se snažíme reagovat během několika pracovních dnů.

Kompatibilita

Služby Edjet jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s asistenčními technologiemi dostupnými v jakémkoli moderním prohlížeči v systémech Windows, Linux, MacOS, Android, iOS nebo v jiných aktuálních hlavních operačních systémech.

Technické specifikace

Přístupnost služeb Edjet závisí na následujících technologiích, které fungují s konkrétní kombinací webového prohlížeče a jakýchkoli asistenčních technologií nebo zásuvných modulů nainstalovaných ve vašem počítači:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Na tyto technologie se spoléhá z hlediska shody s používanými standardy přístupnosti.

Omezení

I přes naše maximální úsilí o zajištění přístupnosti služeb Edjet mohou existovat určitá omezení. Níže je uveden popis známých omezení a možných řešení. Pokud zjistíte problém, který není uveden níže, kontaktujte nás.

Známá omezení služeb Edjet:

 1. U obsahu vytvářeného uživateli na našich platformách nevyžadujeme žádná opatření pro přístupnost.
 2. Na našich platformách nevyžadujeme žádná opatření pro přístupnost ve vlastních skriptech.
 3. U vlastních komponent třetích stran na našich platformách nevyžadujeme žádná opatření pro přístupnost.

Přístup k hodnocení

Společnost Netventic Technologies s.r.o. hodnotila dostupnost služeb Edjet pomocí následujících přístupů:

 • Sebehodnocení

Formální stížnosti

Pokud se u služeb Edjet setkáte s překážkami v přístupu, kontaktujte nás.

Schválení tohoto prohlášení

Toto prohlášení o přístupnosti je schváleno:

Netventic Technologies s.r.o.
Tým Devops
CTO

Toto prohlášení bylo vytvořeno 13. srpna 2017 podle doporučení W3C.

Související